Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY
Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.topdielna.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

2. DODACIE PODMIENKY
Predávajúci sa zaväzuje: - dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, - dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Ak objednávka obsahuje viac ks tovaru a niektorý z nich je tažší, tovar sa zasiela zvlášt , aby sa lahšie nemohli poškodit. Predávajúci nezodpovedá za: - oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou, - oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, - za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou, - prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Kupujúci sa zaväzuje: - objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a tovaru v obale - zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody / poštovné /. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 180,- EUR s DPH, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne, prípadne realizovať platbu za objednaný tovar prostredníctvom preddavkovej faktúry. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Elektrocentály a niektoré dalšie produkty sú preskúšané pred vyexpedovaním , preto je možné cítit zápach po benzíne pri prebratí zásielky ,tým pádom sú balíky otvorené a znovu zalepené.

Flaše plné k CO2 zváračkám sa možu prebrat iba osobne , je zakázané ich posielat kurierom. Ak si zákazník objedná set a žiada prepravu kurierom, bude suma za flašu odrátaná a odoslaný iba tovar bez nej.

 

3. DODACIE LEHOTY
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.  Priemerná doba expedície nášho tovaru sú 3 až 10 pracovných dní od objednávky. 

 

4. CENY TOVARU
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Uvedená cena v čase objednania je nemenná.
Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra je odosielaná výlučne elektronicky na  v objednávke udanú emailovú adresu kupujúceho, tým šetríme životné prostredie .

NIE SME PLATCAMI DPH, preto faktúra neobsahuje rozpis DPH.

 

5. PLATBY ZA TOVAR
Objednaný tovar zasielame poštovým kurierom Slovenskej pošty na adresu udanú zákazníkom v objednávke.
Úhradu za dodaný tovar je možné realizovať v hotovosti kuriérovi  pri preberaní zásielky.

 

6. CENY ZA DOPRAVU TOVARU
Poštovné je v zmysle taríf Slovenskej Pošty a.s.

 

7. PREVZATIE TOVARU
Posielame len na dobierku podla taríf Slovenskej Pošty a.s.
Zadávajte presnú adresu s číslom, Celé meno a priezvisko. Skontrolujte tvar telefónneho čísla.

 

POZOR: Pokiaľ je balík alebo tovar v balíku poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u kuriéra prepravnej spoločnosti. Za škody vzniknuté pri preprave dodávateľ nenesie zodpovednosť. Každý tovar pred odoslanim prechýdza vizuýlnou kontrolou predavaúceho. Kupújuci má právo zo zákona prezrieť si doručeýn balík pred vyplatením, kuriér Vám túto možnosť musí poskytnúť. Ak kupujúci neskontroluje obsah balíka pred kuriérom a v balíku bude tovar poškodený, prepravná spoločnosť Vašu reklamáciu na poškodený tovar automaticky zamietne. Preto žiadame každého zákaznika, aby dbal na túto podstatnú skutočnosť.

 

8. INDIVIDUÁLNA PONUKA
V prípade rozsiahlejších objednávok vieme vypracovať individuálnu cenovú ponuku v maximálnej možnej miere spĺňajúcu požiadavky kupujúceho.

 

9. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 3 hodín od jej odoslania (po 3 hodinách je objednávka už v stave vybavovania) alebo do 11.00hod príslušného dna.Prípadné zrušenie objednávky nám zašlite na náš e-mail, následne Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadOVANá náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

 

10. VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Podľa zákona 102/2014 Z. z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti (AndyStore s.r.o., Vlky 23, 90044) v originálnom balení, kompletný a nepoškodený do 14 dní od prevzatia tovaru zákazníkom. Prepravné náklady a balné pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky NEPRIJIMAME. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená  po skontrolovaní vráteného tovaru najneskôr však do 14 dní od doručenia.  Zároveň je potrebné písomne  uviesť číslo účtu prímateľa na ktorý majú byť prevedené prostriedky. Je potrebné poslat  ,,odstúpenie od zmluvy´´ v zákonnej lehote na adresu : AndyStore s.r.o., Vlky 23, 90044. Bez oznámenia o odstúpení od zmluvy a čísla účtu nie je možné peniaze za tovar vrátiť.
V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Inak povedané, spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo službu a nekoná tak v rámci podnikateľskej ani inej pracovnej činnosti. Zákazníci, ktorí nie sú spotrebiteľmi, si nemôžu uplatňovať práva podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V praxi to znamená, že napríklad zákazník nakupujúci na firmu nie je spotrebiteľom v zmysle vyššie uvedeného a nemá tak nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu.

11. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky od kuriéra a jej zaplatení na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:
- reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
- kópiu faktúry,
- popis závady,
- kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail).
Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je  neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
- používaním tovaru v podmienkách, ktoré svojou povahou - a to teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi
prostredia - nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí,
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),

 • nesprávnym výberom a následným preťažením výrobku (napr. elektrocentrála)
  - prepätím, napr. pri údere blesku,
  - pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,
  - mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..
  Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
  V prípade neoprávnenej reklamácie / odskúšaný prístroj bude plne funkčný a neprejaví sa žiadna závada / bude tovar vrátený späť kupujúcemu , za čo si predávajúci účtuje 30E na náklady na skontrolovanie a prepravné náklady produktu . Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím . Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

Po neoprávnenej  a ani oprávnenej reklamácii nie je možné odstúpit od zmluvy a tým pýtat naspat sumu za tovar.

Záručný a pozáručný servis vykonáva predávajúci.

 

12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho. Viac informácií k takémuto spracovaniu nájdete v tomto článku.

 

13. Alternatívne riešenie sporov
13.1 Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Slovenskej republike
13.2. Užívateľ - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Prevádzkovateľa je kontakt@topdielna.sk. Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom - spotrebiteľom a Obchodníkom - predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.
13.3. Užívatelia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Užívateľ - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

UPOZORNENIE: NIE SME PLATCAMI DPH.

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk